expenditure

 • 31expenditure cascade — n. A cascade of spending that results from consumption by the wealthy, which triggers emulative spending by the next lower class, which triggers spending by the class below that, and so on. Example Citations: The United States has experienced a… …

  New words

 • 32Expenditure function — In microeconomics, the expenditure function describes the minimum amount of money an individual needs to achieve some level of utility, given a utility function and prices.Formally, if there is a utility function u that describes preferences over …

  Wikipedia

 • 33Expenditure Method — A method for calculating GDP that totals consumption, investment, government spending and net exports. Although GDP can be calculated through other methods, the expenditure method is the most common. The formula for its calculation is often… …

  Investment dictionary

 • 34expenditure variance — See: overhead expenditure variance …

  Accounting dictionary

 • 35expenditure declared to the Commission — Europos Komisijai deklaruotinos išlaidos statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Tinkamos finansuoti išlaidos, apmokėtos pagal išlaidų pagrindimo dokumentus ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai Europos… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 36expenditure for teaching — mokymo lėšos statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Tiesiogiai švietimo procesui būtinos lėšos – darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams ir kitoms… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 37expenditure incurred — patirtos išlaidos statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Išlaidos, nurodytos sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame įrodomajame dokumente arba išankstinio mokėjimo dokumente prekėms, paslaugoms, darbams apmokėti,… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 38expenditure of a segment — veiklos segmento sąnaudos statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Sąnaudų dalis, tiesiogiai arba remiantis nustatytu kriterijumi daroma tam tikrai valstybės funkcijai atlikti. atitikmenys: angl.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 39expenditure — /ik spen di cheuhr/, n. 1. the act of expending something, esp. funds; disbursement; consumption. 2. something that is expended; expense: Unnecessary expenditures include those for luxury items. [1760 70; < ML expendit(us) laid out, paid (var. of …

  Universalium

 • 40expenditure — Synonyms and related words: ablation, absorption, accounts, accounts payable, accounts receivable, amount, assets, assimilation, attrition, budget, budgeting, burning up, charge, consumption, cost, costing out, damage, decrease, decrement,&#8230; …

  Moby Thesaurus